Så här skyddar vi dina personuppgifter, enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsförordning, GDPR, som gäller från och med 25 maj 2018.


Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetslivserfarenhet
 • Utbildning

Hur och varför använder vi dina personuppgifter?

 • För att hantera din arbetsansökan.
 • För att hantera ansökningar om praktikplatser eller liknande.
 • För att hantera förfrågningar om nya kunduppdrag.

Hur lagrar vi personuppgifter?

 • Alla ansökningar som kommer via e-post flyttas till en säker databas.

Vem tar del av personuppgifterna?

 • De på företaget som är ansvariga för rekrytering och hantering av förfrågningar från hemsidan.

Vilka rättigheter har du?

 • Du kan när som helst begära ut dina personuppgifter och begära att vi raderar dem. Kontakta oss om du har frågor eller vill radera dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Maria Hillmann Wallhoff
Aleria Redovisning KB
Järnvägsgatan 41
252 25 Helsingborg
maria@aleria.se

Dataskyddsombud är Margaretha Carlsson och Maria Hillmann Wallhoff.